Smash Or Pass Psycho-Pass

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Akane Tsunemori 1/10
Shinya Kogami 2/10
Nobuchika Ginoza 3/10
Mika Shimotsuki 4/10
Yayoi Kunizuka 5/10
Sho Hinakawa 6/10
Shion Karanomori 7/10
Teppei Sugo 8/10
Joji Saiga 9/10
Nicholas Wong 10/10

Results

1
Akane Tsunemori
3 0
2
Shinya Kogami
2 1
3
Nobuchika Ginoza
1 2
4
Mika Shimotsuki
2 1
5
Yayoi Kunizuka
2 1
6
Sho Hinakawa
1 2
7
Shion Karanomori
2 1
8
Teppei Sugo
1 2
9
Joji Saiga
1 2
10
Nicholas Wong
1 2