Smash Or Pass My Hero Academia

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Tsuyu Asui 1/15
Himiko Toga 2/15
Tomura Shigaraki 3/15
Katsuki Bakugo 4/15
Mt. Lady 5/15
Shoto Todoroki 6/15
Mina Ashido 7/15
Denki Kaminari 8/15
Nejire Hado 9/15
Dabi 10/15
Kurogiri 11/15
Edgeshot 12/15
Nana Shimura 13/15
Mei Hatsume 14/15
La Brava 15/15

Results

1
Tsuyu Asui
171 83
2
Himiko Toga
178 76
3
Tomura Shigaraki
55 199
4
Katsuki Bakugo
76 178
5
Mt. Lady
198 56
6
Shoto Todoroki
97 157
7
Mina Ashido
170 84
8
Denki Kaminari
81 173
9
Nejire Hado
206 48
10
Dabi
80 174
11
Kurogiri
31 223
12
Edgeshot
30 224
13
Nana Shimura
170 84
14
Mei Hatsume
192 62
15
La Brava
58 196