Smash Or Pass Kakegurui

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Yumeko Jabami 1/10
Mary Saotome 2/10
Ryota Suzui 3/10
Kirari Momobami 4/10
Ririka Momobami 5/10
Sayaka Igarashi 6/10
Runa Yomozuki 7/10
Itsuki Sumeragi 8/10
Midari Ikishima 9/10
Yuriko Nishinotouin 10/10

Results

1
Yumeko Jabami
0 0
2
Mary Saotome
0 0
3
Ryota Suzui
0 0
4
Kirari Momobami
0 0
5
Ririka Momobami
0 0
6
Sayaka Igarashi
0 0
7
Runa Yomozuki
0 0
8
Itsuki Sumeragi
0 0
9
Midari Ikishima
0 0
10
Yuriko Nishinotouin
0 0