Smash Or Pass K-Pop Idol

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

eunwoo 1/10
jisoo 2/10
V 3/10
Rose 4/10
Jungkook 5/10
Baekhyun (EXO) 6/10
Youngjae (B.A.P) 7/10
Kihyun (Monsta X) 8/10
Ten(NTC) 9/10
Jennie 10/10

Results

1
eunwoo
9 10
2
jisoo
11 8
3
V
14 5
4
Rose
10 9
5
Jungkook
11 8
6
Baekhyun (EXO)
9 10
7
Youngjae (B.A.P)
7 12
8
Kihyun (Monsta X)
9 10
9
Ten(NTC)
8 11
10
Jennie
11 8