Naruto SMASH Or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Hinata 1/15
Mabui 2/15
Shizuka 3/15
Ino Yamanaka 4/15
Ameno 5/15
Tsunade 6/15
Kushina 7/15
Naruto 8/15
Itachi 9/15
Gaara 10/15
Sakura Harunornrn 11/15
Samui 12/15
Fūka 13/15
Sasuke 14/15
kakashi 15/15

Results

1
Hinata
1.4k 234
2
Mabui
992 673
3
Shizuka
1.1k 554
4
Ino Yamanaka
1.2k 479
5
Ameno
895 770
6
Tsunade
1.4k 291
7
Kushina
1.1k 531
8
Naruto
726 939
9
Itachi
832 833
10
Gaara
559 1.1k
11
Sakura Harunornrn
811 854
12
Samui
988 677
13
Fūka
899 766
14
Sasuke
670 995
15
kakashi
851 814
© 2022 Animequizz.com. All rights reserved. | Privacy Policy