Naruto SMASH Or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Ino Yamanaka 1/15
Samui 2/15
Hinata 3/15
Ameno 4/15
Naruto 5/15
kakashi 6/15
Gaara 7/15
Itachi 8/15
Sasuke 9/15
Kushina 10/15
Fūka 11/15
Tsunade 12/15
Shizuka 13/15
Mabui 14/15
Sakura Harunornrn 15/15

Results

1
Ino Yamanaka
2.7k 1k
2
Samui
2.3k 1.5k
3
Hinata
3.2k 542
4
Ameno
2.1k 1.7k
5
Naruto
1.6k 2.2k
6
kakashi
2k 1.8k
7
Gaara
1.3k 2.5k
8
Itachi
1.9k 1.9k
9
Sasuke
1.6k 2.2k
10
Kushina
2.6k 1.1k
11
Fūka
2.1k 1.7k
12
Tsunade
3.2k 612
13
Shizuka
2.6k 1.2k
14
Mabui
2.3k 1.5k
15
Sakura Harunornrn
1.8k 1.9k