Kakegurui SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Itsuki Sumeragi 1/15
Ririka Momobami 2/15
Ibara Obami 3/15
Sumika Warakubami 4/15
Ryota Suzui 5/15
Kirari Momobami 6/15
Midari Ikishima 7/15
Runa Yomozuki 8/15
Jun Kiwatari 9/15
Mary Saotome 10/15
Sayaka Igarashi 11/15
Kaede Manyuda 12/15
Erimi Mushibami 13/15
Yuriko Nishinotouinrn 14/15
Yumeko Jabami 15/15

Results

1
Itsuki Sumeragi
385 387
2
Ririka Momobami
606 166
3
Ibara Obami
158 614
4
Sumika Warakubami
292 480
5
Ryota Suzui
256 516
6
Kirari Momobami
572 200
7
Midari Ikishima
357 415
8
Runa Yomozuki
419 353
9
Jun Kiwatari
44 728
10
Mary Saotome
571 201
11
Sayaka Igarashi
371 401
12
Kaede Manyuda
201 571
13
Erimi Mushibami
331 441
14
Yuriko Nishinotouinrn
363 409
15
Yumeko Jabami
673 99