Kakegurui SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Erimi Mushibami 1/15
Kaede Manyuda 2/15
Ririka Momobami 3/15
Jun Kiwatari 4/15
Ibara Obami 5/15
Yumeko Jabami 6/15
Runa Yomozuki 7/15
Sayaka Igarashi 8/15
Midari Ikishima 9/15
Sumika Warakubami 10/15
Kirari Momobami 11/15
Itsuki Sumeragi 12/15
Ryota Suzui 13/15
Yuriko Nishinotouinrn 14/15
Mary Saotome 15/15

Results

1
Erimi Mushibami
242 321
2
Kaede Manyuda
142 421
3
Ririka Momobami
445 118
4
Jun Kiwatari
36 527
5
Ibara Obami
110 453
6
Yumeko Jabami
490 73
7
Runa Yomozuki
309 254
8
Sayaka Igarashi
267 296
9
Midari Ikishima
256 307
10
Sumika Warakubami
212 351
11
Kirari Momobami
405 158
12
Itsuki Sumeragi
278 285
13
Ryota Suzui
180 383
14
Yuriko Nishinotouinrn
261 302
15
Mary Saotome
407 156
© 2022 Animequizz.com. All rights reserved. | Privacy Policy