Kaguya Sama SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Kei Shirogane 1/10
Miko Iino 2/10
Yu Ishigami 3/10
Ai Hayasaka 4/10
Chika Fujiwara 5/10
Kaguya Shinomiya 6/10
Miyuki Shirogane 7/10
Nagisa Kashiwagi 8/10
Tsubasa Tanuma 9/10
Tsubame Koyasu 10/10

Results

1
Kei Shirogane
121 43
2
Miko Iino
120 44
3
Yu Ishigami
63 101
4
Ai Hayasaka
124 40
5
Chika Fujiwara
124 40
6
Kaguya Shinomiya
137 27
7
Miyuki Shirogane
55 109
8
Nagisa Kashiwagi
59 105
9
Tsubasa Tanuma
29 135
10
Tsubame Koyasu
130 34
© 2022 Animequizz.com. All rights reserved. | Privacy Policy