Jujutsu Kaisen SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Nobara Kugisaki 1/20
Junpei Yoshino 2/20
Takada Nobuko 3/20
Yuji Itadori 4/20
Geto Suguru 5/20
Megumi Fushiguro 6/20
Satoru Gojo 7/20
Okkotsu Yuta 8/20
Zenin Mai 9/20
Aoi Toudou 10/20
Iori Utahime 11/20
Mei Mei 12/20
Toge Inumaki 13/20
Kamo Noritoshi 14/20
Zenin Maki 15/20
Kasumi Miwa 16/20
Kento Nanami 17/20
Choso 18/20
Sukuna Ryoumen 19/20
Mahito 20/20

Results

1
Nobara Kugisaki
534 202
2
Junpei Yoshino
174 562
3
Takada Nobuko
237 499
4
Yuji Itadori
497 239
5
Geto Suguru
293 443
6
Megumi Fushiguro
543 193
7
Satoru Gojo
582 154
8
Okkotsu Yuta
361 375
9
Zenin Mai
430 306
10
Aoi Toudou
224 512
11
Iori Utahime
429 307
12
Mei Mei
354 382
13
Toge Inumaki
491 245
14
Kamo Noritoshi
187 549
15
Zenin Maki
480 256
16
Kasumi Miwa
456 280
17
Kento Nanami
411 325
18
Choso
392 344
19
Sukuna Ryoumen
529 207
20
Mahito
263 473
© 2022 Animequizz.com. All rights reserved. | Privacy Policy