Danganronpa SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Maki Harukawa 1/20
Toko Fukawa 2/20
Rantaro Amami 3/20
Akane Owari 4/20
Gonta Gokuhara 5/20
Ibuki Mioda 6/20
Mukuro Ikusaba 7/20
Miu Iruma 8/20
Junko Enoshima 9/20
Kokichi Oma 10/20
Kaede Akamatsu 11/20
Nagito Komaedarn 12/20
Kotoko Utsugi 13/20
Kirumi Tojo 14/20
Kaito Momota 15/20
Makoto Naegi 16/20
Celestia Ludenberg 17/20
Hajime Hinata 18/20
Byakuya Togami 19/20
Chiaki Nanami 20/20

Results

1
Maki Harukawa
244 113
2
Toko Fukawa
152 205
3
Rantaro Amami
140 217
4
Akane Owari
240 117
5
Gonta Gokuhara
119 238
6
Ibuki Mioda
240 117
7
Mukuro Ikusaba
177 180
8
Miu Iruma
251 106
9
Junko Enoshima
194 163
10
Kokichi Oma
158 199
11
Kaede Akamatsu
233 124
12
Nagito Komaedarn
182 175
13
Kotoko Utsugi
101 256
14
Kirumi Tojo
232 125
15
Kaito Momota
87 270
16
Makoto Naegi
131 226
17
Celestia Ludenberg
240 117
18
Hajime Hinata
145 212
19
Byakuya Togami
136 221
20
Chiaki Nanami
249 108
© 2022 Animequizz.com. All rights reserved. | Privacy Policy