Danganronpa SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Maki Harukawa 1/20
Rantaro Amami 2/20
Kaito Momota 3/20
Junko Enoshima 4/20
Celestia Ludenberg 5/20
Chiaki Nanami 6/20
Kaede Akamatsu 7/20
Kotoko Utsugi 8/20
Makoto Naegi 9/20
Byakuya Togami 10/20
Kirumi Tojo 11/20
Mukuro Ikusaba 12/20
Ibuki Mioda 13/20
Nagito Komaedarn 14/20
Akane Owari 15/20
Miu Iruma 16/20
Kokichi Oma 17/20
Toko Fukawa 18/20
Hajime Hinata 19/20
Gonta Gokuhara 20/20

Results

1
Maki Harukawa
349 171
2
Rantaro Amami
215 305
3
Kaito Momota
125 395
4
Junko Enoshima
283 237
5
Celestia Ludenberg
335 185
6
Chiaki Nanami
366 154
7
Kaede Akamatsu
340 180
8
Kotoko Utsugi
131 389
9
Makoto Naegi
202 318
10
Byakuya Togami
199 321
11
Kirumi Tojo
335 185
12
Mukuro Ikusaba
260 260
13
Ibuki Mioda
347 173
14
Nagito Komaedarn
268 252
15
Akane Owari
350 170
16
Miu Iruma
365 155
17
Kokichi Oma
225 295
18
Toko Fukawa
211 309
19
Hajime Hinata
205 315
20
Gonta Gokuhara
175 345