Naruto SMASH Or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Shizuka 1/15
Fūka 2/15
Ameno 3/15
Kushina 4/15
kakashi 5/15
Itachi 6/15
Sasuke 7/15
Mabui 8/15
Sakura Harunornrn 9/15
Naruto 10/15
Tsunade 11/15
Hinata 12/15
Gaara 13/15
Samui 14/15
Ino Yamanaka 15/15

Results

1
Shizuka
2.7k 1.2k
2
Fūka
2.2k 1.7k
3
Ameno
2.1k 1.8k
4
Kushina
2.7k 1.2k
5
kakashi
2k 1.9k
6
Itachi
2k 1.9k
7
Sasuke
1.6k 2.3k
8
Mabui
2.3k 1.6k
9
Sakura Harunornrn
1.9k 2k
10
Naruto
1.7k 2.2k
11
Tsunade
3.3k 636
12
Hinata
3.3k 562
13
Gaara
1.3k 2.6k
14
Samui
2.4k 1.5k
15
Ino Yamanaka
2.8k 1.1k