Kakegurui SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Yuriko Nishinotouinrn 1/15
Midari Ikishima 2/15
Ryota Suzui 3/15
Itsuki Sumeragi 4/15
Ririka Momobami 5/15
Yumeko Jabami 6/15
Sumika Warakubami 7/15
Kirari Momobami 8/15
Mary Saotome 9/15
Ibara Obami 10/15
Sayaka Igarashi 11/15
Runa Yomozuki 12/15
Jun Kiwatari 13/15
Erimi Mushibami 14/15
Kaede Manyuda 15/15

Results

1
Yuriko Nishinotouinrn
364 413
2
Midari Ikishima
360 417
3
Ryota Suzui
257 520
4
Itsuki Sumeragi
386 391
5
Ririka Momobami
611 166
6
Yumeko Jabami
678 99
7
Sumika Warakubami
293 484
8
Kirari Momobami
575 202
9
Mary Saotome
575 202
10
Ibara Obami
160 617
11
Sayaka Igarashi
372 405
12
Runa Yomozuki
421 356
13
Jun Kiwatari
44 733
14
Erimi Mushibami
332 445
15
Kaede Manyuda
204 573