Danganronpa SMASH or PASS

This is a swiper quiz, swipe right for yes, swipe left for no.

Byakuya Togami 1/20
Kokichi Oma 2/20
Maki Harukawa 3/20
Junko Enoshima 4/20
Mukuro Ikusaba 5/20
Toko Fukawa 6/20
Akane Owari 7/20
Miu Iruma 8/20
Gonta Gokuhara 9/20
Kaito Momota 10/20
Nagito Komaedarn 11/20
Ibuki Mioda 12/20
Kaede Akamatsu 13/20
Celestia Ludenberg 14/20
Kotoko Utsugi 15/20
Hajime Hinata 16/20
Makoto Naegi 17/20
Rantaro Amami 18/20
Chiaki Nanami 19/20
Kirumi Tojo 20/20

Results

1
Byakuya Togami
201 327
2
Kokichi Oma
229 299
3
Maki Harukawa
354 174
4
Junko Enoshima
288 240
5
Mukuro Ikusaba
262 266
6
Toko Fukawa
212 316
7
Akane Owari
354 174
8
Miu Iruma
372 156
9
Gonta Gokuhara
177 351
10
Kaito Momota
126 402
11
Nagito Komaedarn
272 256
12
Ibuki Mioda
351 177
13
Kaede Akamatsu
345 183
14
Celestia Ludenberg
339 189
15
Kotoko Utsugi
132 396
16
Hajime Hinata
208 320
17
Makoto Naegi
206 322
18
Rantaro Amami
220 308
19
Chiaki Nanami
371 157
20
Kirumi Tojo
339 189